מכתב ל”עיתונאי” משוחד ומוטה

מכתבים ממשיכים לזרום אלינו בנוגע לטוני אורטגה ולטקטיקות ה“עיתונאיות” שלו. יש את המכתב הזה שנכתב על ידי אחד הקורבנות של טוני אורטגה.

במכתב נאמר:

“היום אני רוצה לדבר על טוני אורטגה. כבר מספר שנים אני אומר שטוני אורטגה הוא עיטונאי מוטה, וזה מתבטא בכתובת

Continue reading מכתב ל”עיתונאי” משוחד ומוטה

Former Backpage.com mouthpiece Tony Ortega tries to put up a new look

 

Six years after losing his job at the Village Voice, Tony Ortega remains unemployed. While Ortega describes himself as “a dude and a laptop”, he is living off of his wife’s United Nations salary. Kept men have no shame.

Ortega is obsessed over Scientology and Scientologists which he stalks on a regular

Continue reading Former Backpage.com mouthpiece Tony Ortega tries to put up a new look

Meet The Silversteins

Continue reading Meet The Silversteins

How an Attempted Murderer Becomes a Hero, According to Tony Ortega

Tony Ortega makes a hero out of Arnaldo (Arnie) Pagliarini Lerma, who attempted to murder his wife, Ginger Sugerman, before killing himself on March 16, 2018.

Hypocrisy is the operative word when it comes to Tony Ortega and his followers. Some say Lerma was a “hero” and others that he was an attempted murderer.

Continue reading How an Attempted Murderer Becomes a Hero, According to Tony Ortega

Anonymous at the United Nations?

 

On January 27, 2018, Tony Ortega wrote:

Ten years ago, at 2 in the morning on January 27, 2008, Mark Bunker uploaded a 9-minute video he’d made after a long day of work.

Two weeks before, on January 14, Bunker had made a little history by posting another 9-minute video, one featuring Tom

Continue reading Anonymous at the United Nations?

Tony Ortega, No More Secrets

Tony Ortega is nothing if not a man of secrets. While sometimes those secrets are innocuous, as in his tight-lipped refusal to discuss the events surrounding his “exist” from the Village Voice, others carry with them the unmistakable air of willful malfeasance. Example: Ortega’s secret overseas bride, Fatimah Suryono Ortega, whose questionable legal status in the U.S. Ortega worked hard to keep hidden.

Continue reading Tony Ortega, No More Secrets

The Theft Cover Up

The following information was provided by someone who decided to step forward and reveal how the late John Joseph was involved in stealing mail from a church in Arizona and provided the stolen mail to Karen de la Carriere and Tony Ortega.

Continue reading The Theft Cover Up